Gå til hovedinnhold

Bærekraft

Hver dag metter våre kjeder tusenvis av sultne mennesker. Vi vet at det er vanene våre i hverdagen som må endres for å påvirke den verden vi levere i. Bitastad sine kjeder møter mennesker i hverdagene sine. Vi ser derfor på det som vårt ansvar å gjøre bærekraftige valg enklere og mere tilgjengelige for dem.

I 2021 startet et omfattende bærekraftsprosjekt i Bitastad for å kunne jobbe strukturert med alle de tre dimensjonene av bærekraft. Den sosiale dimensjon, økonomiske dimensjon og miljødimensjonen. Vi er opptatt av samspillet og balansen mellom disse dimensjonen og vet at det er et kontinuerlig arbeid som står foran oss for å utvikle selskapet vårt i riktig retning og på riktig måte. De store tiltakene som kommer gjennom slike prosjekter er viktige, men enda viktigere er det daglige fokuset og de små endringene.

 

Valgte bærekraftsmål 

 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi i Bitastad har valgt å fokusere på de målene der vi kan ha størst påvirkning gjennom vårt arbeid.

                                                              

Vi skal legge til rett for at gjestene våre velger sunnere alternativer i hverdagen sin gjennom å utvikle menyene våre. Vi skal bidra til økt livskvalitet vet at gjestene sammen kan unne seg den lille luksusen i hverdagen til en fornuftig penge

Vi skal være en viktig arbeidsgiver i lokalsamfunnet gjennom vår tilstedeværelse. Vi skal muliggjøre økonomisk vekst for våre kjeder ved hjelp av stordriftsfordeler. Våre medarbeidere skal oppnå en merverdi av å jobbe for Bitastad.

 

Vi skal bidra til å gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, robuste og bærekraftige.

 

Vi skal sikre bærekraftig forbruk og produksjon ved å ta i bruk de riktige innsatsfaktorene og benytte de på en effektiv måte. Vi skal hjelpe våre gjester med å ta mere bærekraftige valg. 

Vi skal bidra til å redusere det totalet fotavtrykket. Dette skal vi gjøre gjennom å skape oss god innsikt i hva fotavtrykket vårt er og deretter iverksette tiltak.

 

Det er valgt ut tre hovedområder som nå står i fokus i kjedene:

    O   Reduksjon av matsvinn og hvordan vi skal måle dette

    O   Gå over til mere bærekraftig emballasje - mål om å bli plastfri

    O   Utvikle menyene og utvide med gode plantebaserte valg.

 

I tillegg til disse fokusområdene har kjedene små og store tiltak som bidrar til å nå våre valgte bærekraftsmål.